Zaloguj sięRejestracja
 

Produkt - szczegóły

Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych

  Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych
   
ISBN
Cena 90
Ilość stron 320
Opis <p class="align-justify">Celem tej pracy jest próba oceny jakości działań podejmowanych przez regionalne izby obrachunkowe, w ramach nadzoru nad uchwałami podatkowymi rad gmin, dokonana przez pryzmat oceny zastrzeżeń zgłaszanych przez same izby, jak i przez niezależną analizę jakości uchwał podatkowych objętych nadzorem RIO. W tym kontekście podstawowe problemy badawcze odnosiły się do dwóch kwestii ogólnych: czy zgłaszane przez poszczególne RIO zastrzeżenia dotyczące uchwał podatkowych są właściwe, a także czy podejmowane przez poszczególne RIO działania są wystarczające. Pierwsza części pracy jest poświęcona ocenie działalności nadzorczej RIO przez pryzmat jakości nadzorowanych przez te podmioty uchwał podatkowych. W tym celu dokonana została ocena prawidłowości uchwał podatkowych, które objęte były nadzorem poszczególnych izb. Powyższe umożliwi poczynienie ustaleń, czy w uchwałach zbadanych przez izby znajdują się wady, które jednak nie zostały zakwestionowane przez RIO. W tej części podjęto też próbę uzasadnienia przyczyn, z powodu których poszczególne zapisy powinny były zostać uznane za wadliwe w ramach nadzoru sprawowanego przez RIO. Opracowując materiał badawczy do tej części pracy przyjęto zasadę, zgodnie z którą, z obszaru nadzoru danej izby badaniami objęto 44 uchwały, z czego 22 aktów zostało podjętych odpowiednio w 2008 i 2009 roku. Spośród 22. zbadanych w danym roku uchwał: 8. dotyczyło podatku od środków transportowych, 8 podatku od nieruchomości, 2 opłaty targowej, 2 inkasa, 2 wzorów deklaracji i informacji podatkowej. W drugiej części analizie poddano zastrzeżenia podnoszone przez regionalne izby obrachunkowe. Umieszczono tu dane zbiorcze dotyczące działalności izb. Dzięki informacjom tam zawartym będzie można poznać skalę badanych i kwestionowanych uchwał podatkowych z perspektywy wszystkich izb łącznie, jak i w ujęciu każdej izby z osobna. W dwóch kolejnych rozdziałach podjęto próbę ustalenia i opisania mankamentów stwierdzanych przez izby w nadzorowanych przez nie uchwałach podatkowych. Badania przedstawione w tej części bazują na danych przygotowanych przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe na potrzeby corocznie opracowywanych sprawozdań z działalności izb. W oparciu o te dokumenty sporządzone zostały sprawozdania przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych m.in. za lata 2008 i 2009. Ten materiał źródłowy został poszerzony o dane szczegółowe sporządzone przez poszczególne izby. Z uzyskanych w ten sposób informacji wynika m.in. to jakie nieprawidłowości stwierdzały izby w uchwałach podatkowych, a także to ile było takich sytuacji. Tego rodzaju informacje za rok 2008 pozyskano z 14. regionalnych izb obrachunkowych, zaś za rok 2009 z wszystkich 16. izb.</p>
   
 
Zakup tego produktu możliwy jest wyłącznie po zarejestrowaniu się.
Prosimy przejdź do logowania
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta możesz zarejestrować się tutaj

Sierpień - 2019

Ni Po Wt śr Cz Pi So
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.


Ostatni numer

Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej