Zaloguj sięRejestracja
 

Artykuł - pełna treść

Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 324 zł brutto*, (bez obiadu: 309 zł brutto*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW  „Prawa Finansów Publicznych” oraz „Przeglądu Podatków Lokalnych …”: 305 zł brutto*, 
(bez obiadu: 290 zł brutto* ) 
(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)

PROWADZĄCY:

DR RAFAŁ DOWGIER – adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych; autor kilkudziesięciu opracowań z tego zakresu, redaktor naczelny „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. 

CEL SZKOLENIA 

     Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki związanej z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych  w 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji uregulowanych w ordynacji podatkowej, których znajomość jest niezbędna do podejmowania właściwych działań przez organy podatkowe. 

W ramach szkolenia szczegółowo omówione zostaną wybrane  środki dowodowe stosowane w postępowaniu podatkowym. 

Ponadto szczegółowo przedstawiona zostanie tematyka przedawnienia zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności solidarnej oraz – jakże skomplikowana – związana z nadpłatami. 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ NA 2013 R.  

II. DOWODY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM:

1. Opinia biegłego  (kiedy trzeba, a kiedy można powołać biegłego, kiedy biegłym musi być osoba z listy rzeczoznawców majątkowych, jak prawidłowo powołać biegłego).

2. Dowód z oględzin  (kiedy należy przeprowadzić oględziny, co może być przedmiotem oględzin, jak prawidłowo zarządzić dowód z oględzin).

3. Protokół kontroli i inne dokumenty zebrane w toku kontroli podatkowej jako dowód w postępowaniu podatkowym  (jakie dowody może przeprowadzić organ podatkowy w ramach kontroli podatkowej,  zasady dokonywania oględzin nieruchomości w ramach kontroli podatkowej, włączenie materiałów z kontroli podatkowej do materiałów postępowania podatkowego).

4. Dokumenty urzędowe jako dowód w postępowaniu   (wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,  czy dowodem jest tylko oryginał dokumentu 

urzędowego, czy można podważyć dane z ewidencji gruntów i budynków).

5. Wyjaśnienia i dokumenty uzyskane od strony i innych podmiotów w toku postępowania (w jakim trybie i do czego można wzywać stronę,  jak prawidłowo sformułować wezwanie do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia 

dokumentu). 

III. PRZEDAWNIENIE PRAWA DO WYMIARU PODATKU i PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO: 

1. Przedawnienie prawa do wymiaru: 

− istota przedawnienia prawa do wymiaru,  

− jak liczyć terminy przedawnienia, 

− przedawnienie prawa do wymiaru podatku w przypadku naruszenia warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku rolnego w zakresie gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie,  

− przesłanki zwieszenia terminu przedawnienia prawa do wymiaru,  

− co zrobić ze zobowiązaniem, które się przedawniło. 

2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego: 

− istota,  

− jak liczyć terminy,  

− przesłanki zawieszenia i przerwania biegu terminu, 

− wydawanie decyzji określających po upływie okresu przedawnienia - UCHWAŁA NSA Z DNIA 3 GRUDNIA 2012 R. (I FPS 1/12), 

− przyjmowanie wpłat i zaliczanie nadpłat na zobowiązani, które nie uległy przedawnieniu w następstwie 

zabezpieczenia zastawem lub hipoteką, 

− co zrobić, gdy zobowiązanie przedawni się w trakcie postępowania podatkowego.

IV. NADPŁATA:

− jakie należności uznaje się za nadpłatę, 

− zasady określania nadpłat (kiedy decyzja określająca, a kiedy stwierdzająca nadpłatę), 

− kiedy można dokonać zwrotu nadpłaty bez wydawania decyzji, 

− jakie warunki powinien spełniać wniosek o stwierdzenie nadpłaty, 

− określanie nadpłat w przypadku uchylenia decyzji, 

− terminy zwrotu nadpłaty, 

− kiedy nadpłaty podlegają oprocentowaniu, 

− zasady zwrotu nadpłat, w tym przy współwłasności.  

V. ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKÓW PRZY ZOBOWIĄZANIACH SOLIDARNYCH: 

− w jakich przypadkach zobowiązanie ma charakter solidarny,  

− prawidłowy wymiar podatku przy współwłasności i współposiadaniu,  

− wymiar podatku nakazem płatniczym a solidarny charakter zobowiązania. 

VI. INDYWIDUALNE KONSULTACJE.


W celu zapisu lub szczegółów zapraszamy do działu szkoleńLuty - 2020

Ni Po Wt śr Cz Pi So
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 29

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.


Ostatni numer

Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej