Zaloguj sięRejestracja
 

Aktualność

Przekazywanie sprawozdań

Samorządy mają obowiązek przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji od 1 stycznia 2012 r. - informuje RIO w Warszawie.

Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 246, poz.1467). 

Do wykazu podmiotów, które muszą przekazywać sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej zostali dodani wójt (burmistrz, prezydent miasta) - w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez gminę oraz starosta - w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez powiat. Dotyczy to samorządów w województwach: lubelskim, mazowieckim, podkarpackim i podlaskim. Poza tym do sporządzania sprawozdań zobligowani zostali dyrektorzy izb celnych, naczelnicy urzędów celnych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem należy wystąpić do ministra rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z aplikacji.  

We wspomnianym wniosku należy wypełnić wszystkie pola, a w szczególności:  

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy; 

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy; 

3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail; 

4) data i pieczęć podmiotu udzielającego pomocy.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2012 r. Grudzień - 2019

Ni Po Wt śr Cz Pi So
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.


Ostatni numer

Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej